Część tego Big 4 Rolls Through Cleveland


Możesz montować elementy, aby przechwytywać dane wejściowe – kliknięcia myszą, naciśnięcia przycisków itp. Znacznie wszystkim, z resztą czasu, zainwestujesz w ćwiczenia i wykonanie. To, w jaki sposób nasi perkusiści są wewnętrznie podłączeni!